Valmieras Bērnu sporta skola

Valmieras Bērnu sporta skola

Valmieras Bērnu sporta skola darbību sāka 1961.gada augustā un atradās LPSR IM pakļautībā. 1995.gada 9.februarī Valmieras pilsētas domes sedē tika apstiprināts nolikums, ka Valmieras Bērnu sporta skola ir valsts un Valmieras pilsētas pašvaldības ārpusskolas iestāde.

1998.gada 28.aprīlī Valmieras FK tiek nodotas Limbažu ielas stadiona atslēgas.

1998.gada 31.maijā ar Valmieras pilsētas domes lēmumu Nr.564 tiek likvidēta futbola nodaļa un BSS treneri pāriet darbā uz FK “Valmiera”.

1998.gada 26.novembrī nolietošanās dēļ tiek demontēta piepūšamā halle L.Paegles iela 40.

Ar 2002.gada jūniju Valmieras Bērnu sporta skola maina savu statusu.

2002.gada 4.julijā skola tiek akreditēta uz 6 gadiem un tiek akreditētas 4 sporta veidu programmas. Beidzot sporta skolu, audzēknis iegūst profesionālās ievirzes izglītības apliecinošu dokumentu- apliecību, kura visā valstī ir vienota un tiek izsniegta tikai akreditētām izglītības iestadēm.

2003.gada 1.maijā darbu kā sporta skolas direktore uzsāk Līga Dzene.

2003.gada 1.septembrī darbu sporta skolā uzsāk direktora vietniece macību darbā Santa Rulle, vieglatlētikas treneris Armands Kalniņš.

2005./2006.m.g. sporta skolā tiek atvērta hokeja nodaļa, kur par hokeja treneri darbu sāk Jānis Lauris, vēlāk arī Andris Brīvulis.

2009. gadā skola tiek akreditēta uz 6 gadiem.

2010. gada augustā darbu sporta skolā uzsāk sporta izglītības metodiķi Antra Limbēna Strazdīte un Zigmunds Ezergailis.

2010. gadā reorganizējot Jaunatnes centra „Vinda” darbību VBSS pārņem Interešu Izglītības sporta programmas – badmintons, daiļslidošana, florbols un airēšanas slaloms. Kolektīvs papildinās ar šo sporta veidu treneriem Martu Ādamsoni, Ligitu Vasiļevsku, Ivaru Laktiņu un Līgoni Bečeru.

Direktori:

1. Ēriks Roštoks 1961.-1964.g.
2. Valentīns Štolcers 1964.-1987.g.
3. Gunārs Krūmiņš 1987.-1997.g.
4. Ilze Butina 1997.-2003.g.
5. Līga Dzene 2003.-

Vairāk informācijas meklēt VBSS mājas lapā: Valmieras Bērnu sporta skola

Tev jābūt autorizētam,