• Valmieras sporta organizācijas
 • Valmieras Bērnu sporta skola
  Valmieras Bērnu sporta skola
  Valmieras Bērnu sporta skola darbību sāka 1961.gada augustā un atradās LPSR IM pakļautībā. 1995.gada 9.februarī Valmieras pilsētas domes sedē tika apstiprināts nolikums, ka Valmieras Bērnu sporta skola ir valsts un Valmieras pilsētas pašvaldības ārpusskolas iestāde.
 • Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumi
  Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumi
  „Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”

  Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums

  Grozījumi: 27.09.2012. sēdes lēmums Nr.274, prot. Nr.13, 33.§