Sports Valmierā

Sports Valmierā ir interneta portāls, kurā tiek atspoguļota informācija par vietējiem sporta notikumiem gan profesionālajā, gan arī amatieru, bērnu un jauniešu līmenī. Interneta vietne Sports Valmierā ir domāta ikvienam iedzīvotājam, kur var uzzināt vētējā reģiona jaunākās sporta aktualitētes, kā arī vieta, kur publicēt informāciju par saviem sporta notikumiem, čempionātiem un sacensību rezultātiem.

Vīzija

• Būt par vadošo sporta informācijas centru Vidzemes un Valmieras mērogā.

Misija

• Koncentrēt vienā vietā visu sporta informāciju un nodot to vietējiem pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājiem.
• Apzināt pēc iespējas vairāk sporta veidus, ar kuriem cilvēki nodarbojas Valmierā un Vidzemē, un sniegt par tiem informāciju sabiedrībā.
• Publicēt informāciju par sporta pasākumiem, sacensībām un čempionātiem, kuros startē ne tikai profesionāļi, bet arī amatieri, jaunieši un vietējā mēroga sportisti.
• Informēt sabiedrību un radīt tajā interesi par sportu un sportisku dzīves veidu.