Jaunumi

  • Sports Valmierā
    Sports Valmierā
    Sports Valmierā ir interneta portāls, kurā tiek atspoguļota informācija par vietējiem sporta notikumiem gan profesionālajā, gan arī amatieru, bērnu un jauniešu līmenī. Interneta vietne Sports Valmierā ir domāta ikvienam iedzīvotājam, kur var uzzināt vētējā reģiona jaunākās sporta aktualitētes, kā arī vieta, kur publicēt informāciju par saviem sporta notikumiem, čempionātiem un sacensību rezultātiem.