Kontakti

Kontakti

Portāla Sportsvalmiera.lv galvenais redaktors

Vidzemes Olimpiskais centrs

Iepazīt uzņēmumu: VOC prezentācija
VOC lielākie pasākumi: pārskats

Rekvizīti:

SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs"
Reģ. nr.: LV54103025871
Rīgas iela 91, Valmiera
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV13UNLA0050001139009

Andris Akmentiņš

SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs"
Sabiedrisko attiecību vecākais speciālists
E-pasts: andris@vocsports.lv
Telefons: +371 28616335

Preses relīzēm:

info@vocsports.lv